İmar ve Altyapı

İmar ve Altyapı

İMAR 

-Hali hazır harita çalışmamız tamamlandı.

-İmar planı tamamlandı ve askı süreci bitti.

-İmar uygulaması çalışması tamamlandı.

-2. etap Jeolojik zemin etüdü ve uygulama imar planı çalışması devam etmektedir.

ALTYAPI

-Altyapı projelerimiz hazırlandı ve bakanlık onayına sunuldu.

-Yol Altyapı inşaatı bitmiştir.

-Elektrik Altyapı İnşaatı bitmiştir.

-Su Altyapı İnşaatına başlanacaktır.