İmar ve Altyapı

İmar ve Altyapı

İMAR 

-Hali hazır harita çalışmamız tamamlandı.

-İmar planı tamamlandı ve askı süreci bitti.

-İmar uygulaması çalışması tamamlandı.

ALTYAPI

-Altyapı projelerimiz hazırlandı ve bakanlık onayına sunuldu.

-Yol inşaatı başlamıştır.